Strategie en vaardighede vir ADHD ADD

 
     
 

Ons is tans besig om te gesels oor die impak van Aandag Afleibaarheid en Hiperaktiwiteit Sindroom (AAHS) en die Aandag Afleibaarheid Sindroom (AAS) op die lewe van gesinne. Hierdie maand deel ek graag leiding tov vaardighede en strategie wat die lewe van AAHS/AAS lyers makliker sal maak (en veral hulle ouers sn).
Die volgende metode werk goed vir kinders wat AAS, asook die wat AAHS simptome toon. Dit word die 1-2-3 metode genoem.
Alle take kan opgedeel word in n 1-2-3 proses. 1 is Raak Georganiseerd-die kind begin fokus op wat hy gaan doen en watter material hy gaan nodig h vir die taak. 2. Bly Gefokus-hou die aandag by die taak en s nee vir afleidings. 3. Maak dit Klaar. Handel af, kontroleer en rond dit af (bv. plaas dit in die regte ler). Met n meer ingewikkelde taak, soos bv. om n skoolprojek te doen, word die stappe meer, maar die basiese elemente bly dieselfde. Die taak word dan ingedeel in kleiner take, wat heel moontlike oor n paar dae of self weke strek.
n Kind moet leer om NEE te s vir afleidings en gedagtes wat inmeng, met die woorde: Just do it! en Hoe gouer ek klaar maak hoe gouer het ek tyd vir my eie dinge. Beloon jou kind met n drukkie of n koekie as sy hard probeer om gefokus te bly en veral as sy n taak afhandel.
Jou rol as ouer is om n sagte maar hardnekkige coach te wees. Fokus jou kind deur vrae te vra om haar aan die gang te kry en te hou. Gebruik hierdie vrae om jou kind te laat dink wat die stappe is wat die taak van haar gaan vereis. Die genoegdoening wanneer sy in beheer voel is n kragtige motivering. Vra haar gereeld hoe ver sy is, wat nog gedoen moet word en hoe lank dit nog gaan neem. Dit help haar om later haar eie tydsberekening, beplanning en prosesse te monitor.
Moedig jou kind aan om n taak as n reeks vrae en antwoorde te sien. Stel voor dat hy sy hierdie hardop vra en hulle antwoord. Aan die begin kan jy die vrae vra en jou kind dit antwoord. Later kan sy dit self doen.
Dit sal geduld verg om jou kind te leer om take in kleiner stappe op te breek. Dit sal ook tyd neem voordat jou kind hierdie stappe en vrae toepas. Dit mag dalk vir jou makliker lyk om dit sommer vir haar te doen. Dit sal beslis minder geduld van jou verg. Maar dan sal jou kind ook nooit onafhanklik en suksesvol te wees nie. En ontneem jy haar die voorreg om goed te voel oor haar werk en moeite.
Ontwikkel n roetine. Jou kind moet leer om al die vorige aand sy benodigehede vir die volgende dag gereed te kry, en dit op n spesifieke plek neer te sit. Leer jou kind om lysies te maak van verantwoordelikhede in volgorde van belangrikheid of spoedeisendheid en merk dit dan af met groot genoegdoening wanneer dit afgehandel is.
Op hierdie manier leer jou kind konsekwent vaardighede wat hy sal nodig kry en word hy onafhanklik. Hierdie is n ouer se liefdestaak want jy vul jou kind se toolbox vol vaardighede wat hy kan gebruik soos die lewe dit vereis. Dit moet konsekwent, met geduld en langdurig gedoen word. En met belonings vir elke oorwinning, oor himself of oor n taak.
Nie net sal dit jou lewe makliker maak nie, maar dit laat n kind voel hy is vaardig, waardig en vul hom met selfvertroue. En hulle sal dit geniet om take af te handel om dan sorgvry hulle tyd aan dinge te wy wat hulle van hou.
Groete van hart tot hart.