Die Tronk van Sonde

 
     
 


Lees: Romeine 6:1-23

Ons druk ons ore toe as ons in die moderne tyd van slawe hoor - dit bestaan mos nie meer nie!? Tg is dit n werklikheid - n afgryslike werklikheid, en selfs in Suid-Afrika hoor ons af en toe van mense - veral jong meisies - wat as slawe aangehou word en gedwing word tot n aaklige lewe van prostitusie.

In Paulus se tyd was slawerny natuurlik n baie algemene ding. Daar word beweer dat daar in Rome meer slawe was as vry mense. Die arme mense het absoluut geen wetlike regte gehad nie, en hulle eienaars kon met hulle maak nt wat hulle wou. Hulle is uitgebuit tot die uiterste, mishandel, gekastreer, en die eienaar kon selfs sy slaaf doodmaak as hy vir hom n oorlas raak. En as die slaaf ongehoorsaam was, dan was lyfstraf, die doodstraf sy voorland, of hy kon verkoop word as n prostituut, galeislaaf of gladiator.

Daar is egter ook n ligter prentjie in die saak. Daar is gevalle bekend waar Romeine hulle slawe soos eie kinders behandel het en selfs skatryk gerf het, of waar eienaars hulle slawe met baie ho posisies in die samelewing toevertrou het. Soms kon n slaaf homself vrykoop. Dit het ook gebeur dat n eienaar sy slaaf sy vryheid gee, maar dat die slaaf dan vrywillig in die eienaar se diens aanbly.

Paulus gebruik dan hierdie bekende situasie van slawerny om te verduidelik van sonde. Ons kan sonde met reg sien as n wrede slawe-eienaar, en elke mens is in hierdie baas se kloue en kettings totdat Jesus jou daaruit bevry. Uit die vorige gedeeltes wat ons behandel het, kan n mens baie maklik van die standpunt uitgaan dat God se genade genoegsaam is dat jy maar kan aanhou met n sondige lewe nadat jy vrygespreek is - God vergewe mos! Ek is mos gered - waarom moet ek die sonde los?

Kom ons vergelyk sonde met n tronk waar jy toegesluit is en waar jou lewe deur die tronkowerhede beheer word met wette wat jy nie kan nakom nie. Omdat jy nie die wette kan hou nie, wag jy op jou teregstelling, wat enige oomblik kan kom. En dan stap Jesus in, en Hy vra vir jou of jy nie met Hom wil plekke ruil nie. Jesus word uiteindelik wreed tereggestel (gekruisig) terwyl jy by die tronkdeure uitstap - n vry mens! In die tronkregisters is daar onder jou naam die aantekening: Tereggestel - dood! n Wonderlike gevoel van vrede daal oor jou neer, want jy het nou totale vryheid van hierdie verskriklike tronk. Om dit op n ander manier te stel: jy is dood vir die sonde omdat Christus in jou plek gesterf het.

Die vraag is nou of jy dit ooit sal oorweeg om terug te gaan tronk toe as jy op so n wonderlike manier daaruit vrygelaat is? Goeie mre meneer die tronkbewaarder - ek kom net aanmeld - sluit my asseblief weer op! Wat n gekke gedagte! Maar dit is presies wat n mens doen as jy na jou redding deur Christus maar net jou skouers optrek oor sonde, en weer daarin verval. Dit is soos om die wonderlike vrede wat God jou gee op die ashoop weg te gooi. In die musiekblyspel My Fair Lady sing die een ou krel dat die Here versoekings gegee het om n mens te toets, maar met n klein bietjie geluk val jy pens en pootjies binne in die versoeking as dit jou kant toe kom. Hoe absurd!

Wanneer n mens daardie dag uit die tronk van sonde bevry is, dan laat jy die sonde en tronklewe agter. Moenie dat die tronkbewaarders (jou begeertes en natuurlike geaardheid) jou steeds bly intimideer nie - hulle hoort in die tronk! In Rome het daar n verskriklike losbandigheid onder die mense geheers, en die uitspattige maaltye en orgies waar mense net eenvoudig vrye teuels gegee het aan enige begeerte, is tot vandag toe berug. Hierdie dekadensie het uiteindelik gelei tot die val van die magtige Romeinse ryk. Dit is hierna wat Paulus verwys in vers 19.

Redding in Jesus beteken n radikale verandering in jou lewe, want jy is nou nie meer n werktuig of wapen van die sonde nie maar in diens van God. Dikwels beteken dit oorlog in jou lewe om die luste wat vir jou voorgeskryf word te beveg. Maar dit is nie n hopelose geveg nie, want al val jy (in die sonde), hoef jy nie te bly l nie, want die tronk van sonde het nie meer n s oor jou lewe nie - jy staan nie meer onder die wet nie. Christus het die wet namens jou vervul, en nou kan jy opstaan en leef uit Sy genade - n lewe van oorwinning wat reeds deur Jesus behaal is.

Wat is die resultaat van so n oorwinningslewe? As jy kies om die paadjie te loop van terugval in die sonde, dan is daar n salaris wat betaal word - die dood! Kies jy egter n loopbaan in diens van God, is daar eerstens vrugte wat jou lewe dra - vrugte van dankbaarheid en heiligheid. Maar die belangrike is dat die salaris wat jy verdien die ewige lewe is. Rom. 6:23 stel dit onomwonde, dat die salaris wat sonde betaal die dood is, maar dat die groot geskenk wat God in Jesus Christus gee die ewige lewe is.

Gebed:

Here Jesus, hou asseblief my hand styf vas sodat ek nie val wanneer ek struikel nie, en hou my oog gevestig op U alleen, sodat ek meer soos U sal word, en U liefde al meer en meer in my sigbaar sal word.