Paulus en die Sonde

 
     
 Lees: Romeine 7:1-25

Die wet is n vreesaanjaende, harde meester! Wat n verskriklike ding om te s!, sou jy my dalk betig. Iemand skryf nou die dag vir my dat sy volgens die tien gebooie geleef het, maar steeds onseker is oor haar saligheid. Hoe kan enigeen volledig volgens die tien gebooie leef? Die Farisers van ouds het 600 gebooie rondom die tien gebooie geweef, sodat jy nie dalk per ongeluk n gebod oortree nie. Ons moet nou net eers n sakie opklaar: die Farisers was nie inherent slegte mense nie - hulle het baie hard gewerk om volgens God se wet te leef, en n deeglike studie van die Bybel gemaak. Maar daar was ander faktore wat hulle laat sneuwel het. Die feit is dat die tien gebooie maar net n baie bre raamwerk is van wat daar intlik van jou as mens verwag word, en as jy mooi gaan kyk na die diepere betekenis van hierdie wet, dan kom jy agter dat dit n reuse berg word waaroor jy nie kan kom nie, al wil jy ook.

Paulus beskryf die wet aan die hand van n huwelik, waar die man n diktator is, en die arme vrou vasgevang is in hierdie hopelose situasie waaruit sy net eenvoudig nie kan kom nie. Sy word totaal gedomineer, en die man rel haar lewe. Skei sy, en trou met n ander man, dan is dit egbreuk, en dan veroordeel die wet haar. Daar is slegs een manier om hieruit te kom, en dit is as die man sou sterf, want eers dn is die vrou vry om ware liefde te vind.

Die wet is in n sekere sin dieselfde - dit domineer totaal jou lewe totdat dit naderhand voel asof jy vasgevang is in n wrede wet van rels van jy mag nie dt nie en jy mag nie dt nie!. Die dood is die enigste ding wat jou uit hierdie wrede tronk kan red. Inderdaad het Christus namens jou gesterf, en daarom is jy nou n vry mens - bevry van hierdie monster van die wet. In hierdie lewenshuwelik van jou is daar dan nou ook n nuwe Bruidegom - Jesus Christus - Hy wat jou n volmaakte huwelik bied, vol goeie vrugte en liefde. In hierdie huwelik word jy nie deur wette en rels gedomineer nie, en soos n mishandelde vrou wat oplaas ware liefde gevind het, kan jy nou vrede kry by God.

Nou ontstaan die vraag onmiddelik, of die wet dan so vreeslik sleg is. Is die wet sonde? Inderdaad nee! Daar is niks met die wet verkeerd nie. Paulus stel dit baie pertinent dat die wet n onmisbare riglyn van n gelowige se lewe moet wees. As die wet nie daar was nie sou n mens nie geweet het wat reg en verkeerd is nie.

In hierdie deel van Paulus se brief gee hy ons nou so n kykie in sy persoonlike lewe en die dinge waarmee hy geworstel het, en dan sien ons dat Paulus nie n supermens was nie, maar n doodgewone mens nes ek en jy, wat ook maar met sonde geworstel het. Voor sy bekering was hy n Fariser wat die wet tot in sy fynste besonderhede probeer nakom het as reddingsmiddel - s gehoorsaam was hy, dat hy selfs daardie Christen-sekte wat die wet bedreig het, wortel en tak wou uitroei. Paulus redeneer dat dit nie die wet is wat die intlike probleem is nie - die wet is nie sonde nie. Maar die taak van die wet is om die sonde te ontbloot, en wanneer dit gebeur, dan sien jy eers watter houvas die sonde werklik op jou lewe het. Sonde is skrikwekkend: dit gebruik (misbruik?) die wet, wat inherent goed is, en verslaaf jou deur aanhoudende oortreding van die dinge wat die wet voorskryf. Dit bereik met ander woorde die slegte met behulp van die goeie.

Die tragiese is dat hierdie dinge ook in Paulus se lewe afspeel. Ons sien sy diepe hartseer as hy dit uitsnik: Ek, ellendige mens! Hoe kan dit dan wees dat ek elke keer by die slegte uitkom as ek die goeie wil bereik? Paulus se verskriklike frustrasie en hartseer oor die sonde in sy lewe is ook die lot van so baie gelowiges wat erns daarmee maak om voluit vir God te lewe. Ek lees eenmaal van iemand by wie die beroemde Godsman, Andrew Murray, oornag het. Die aand is huisgodsdiens gehou, en toe dit die vrome ds. Andrew se beurt is om te bid, is daar n stortvloed van boetedoening oor al die sonde in sy lewe.

So, jy het gedink dat dit net jy is wat so met die sonde worstel? Nou kan jy sien dat selfs veteraan-Gelowiges soos Andrew Murray en Paulus hierdie worsteling beleef het. Maar wanneer Paulus dit uitsnik: Wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos?, dan verskaf hy slf die antwoord: Aan God die dank! Hy doen dit deur Jesus Christus ons Here.

Ons durf die wet nooit weggooi of ignoreer nie, want dit is vir ons die riglyn oor hoe God wil h dat ons moet leef. Maar ons moet baie deeglik besef dat die wet ons nooit kan red nie, en dat dit slegs God se oorbluffende, allesomvattende, liefdevolle genade is wat ons van die verderf kan red. Nou word die wet nie meer slawekettings nie, maar riglyne vir n lewe van liefde en dankbaarheid.

Gebed:

Dankie dat U my ook bevry het Here. Leer my om U wonderbare liefde dag-vir-dag ten volle uit te leef uit dankbaarheid vir wat U vir my gedoen het.