Is Die Jode Verlore?

 
     
 Lees: Romeine 10:16-11:17

Dit is so ironies dat die ganse heilsgeskiedenis in Israel begin het, maar dat die Jode nog steeds nie God se vryspraak ervaar het nie. Dit het begin by die Ou Testament, en Jesus se bloedlyn loop soos n goue draad regdeur die duisende jare se geskiedenis van die Joodse volk. Telkens duik daar groot name uit die geskiedenis op wat in Jesus se stamboom ingewortel is. Nie lank na Jesus se kruisiging nie, is daar n magtige ontploffing van die Christendom, reg in die hartjie van Israel, as drieduisend mense (meestal Jode) op een dag gelowig word op Pinksterdag. Wie is dit dan wat die blye boodskap van die evangelie die wye wreld indra? Niemand anders nie as Jode! Selfs die grootste sendeling van alle tye, Paulus, was n Jood in murg en been. S Joods was hy, dat hy as jong man n gesoute Fariser was!

Wat het van al die Joodse Christene geword? Selfs in Paulus se eie tyd al het die oorgrote meerderheid van Jode die Christendom verwerp. Telkemale as Paulus in die moeilikheid kom, dan kan jy maar seker wees dat daar Jode sit agter sy vervolging. En vandag? Wys my n Jood wat n Christen is - hulle is bitter yl gesaai! Deur die eeue heen het die geskiedenis oor en oor bewys dat die Jode n hardkoppige nasie is.

Dis baie maklik om vinger te wys na die Jode, maar as ons na ons eie tyd kyk, dan kom jy agter dat ons eintlik nou in n post-Christelike era leef. Skaars 150 jaar gelede was ons voorvaders, die ou Voortrekkers beskou as n diep-gelowige volk, en slegs by groot uitsondering het iemand afgewyk van die smal weg. Die bordjies is verhang, en nou is die gelowige eintlik die uitsondering op die rel. O ja, statistieke het getoon dat 70% van Suid-Afrikaners Christene is, maar dit is absoluut net in naam, want n baie klein persentasie van daardie sogenaamde Christene is gelowiges. Die res is wel nie teen die Christendom gekant nie, en hulle lewe dalk ook nie doelbewus sleg nie, maar Godsdiens geniet nie by hulle n ho prioriteit nie. Baie van hierdie mense gaan selfs soms kerk toe om hulle gewete te sus, maar hulle bevind hulleself in werklikheid in dieselfde posisie as die Jode, want hulle staan in groot gevaar om God se vryspraak heeltemal mis te loop.

Dit plaas natuurlik op my en jou as gelowiges n baie groot verantwoordelikheid, want ons is die enigste ware preek wat hulle dalk ooit sal hoor. Daarmee bedoel ek dat ons lewe by hulle s n honger moet gee vir die geloof, dat hulle sal reageer wanneer die evangelieboodskap hulle bereik. Dit help gewoonlik nie as die boodskap aan hulle opgedring word nie, maar as jy eenvoudig so n persoon uitnooi om saam met jou n Bybelstudie of lofprysingsgeleentheid by te woon, kan dit deure oopmaak vir die evangelie. Ek bid dat hierdie dagstukkies waarvan ek al baie meer as n duisend uitgestuur het, by iemand n honger vir die evangelie sal wakker maak - en inderdaad het dit al verskeie kere gebeur!

Om terug te kom by die Jode: die vraag is vanoggend of die Jode dan nou finaal verlore is? Is daar geen salf te smere aan hulle nie - hulle het immers die evangelie verwerp? Inderdaad is daar Jode wat die Evangelie aanvaar het - Paulus is hiervan n baie groot voorbeeld. Jare gelede was daar in Durban n liewe ou predikant - Ds. Adler. Hy was n Jood, maar het verkies om predikant te word in die NG Kerk. Vandag is daar ook n baie sterk beweging onder sekere Jode - sogenaamde Messiaanse Jode - wat die evangelie aanvaar het, maar steeds hulle Joodse tradisies behou. In Suid-Afrika is daar die beweging met die naam: Jews For Jesus wat gelowige Jode is, en intensief evangelisasiewerk doen onder hulle mede-Jode. God het nie die Jode verwerp nie - die Jode het God verwerp. Nogtans is God se genade so groot, dat Hy enige Jood wat Hom verwerp het met liefdevolle, ope arms sal verwelkom in Sy koninkryk.

Wat vir die Jode geld, geld natuurlik ook vir alle volke. God se genade is so wyd as die heelal, en absoluut niemand is uitgesluit nie - selfs nie die gehardste ongelowige of ates nie.

Paulus noem in vers 11 n interessante ding, naamlik dat die geloof van die heidennasies die Jode jaloers moes maak. Net so moet jou lewe sodanig wees dat dit ongelowiges jaloers maak, sodat hulle ook wil h wat jy het. Presies net dt het met my gebeur, toe ek bitter jaloers was op n jong meisie wat haar geloof voluit geleef het. Hoekom kon ek nie ook bid soos sy nie? Sy dweep!, het ek dikwels gedink, totdat ek later ook gered is deur God se genade, en daar vir my n totale nuwe lig opgegaan het oor waarom sy leef soos wat sy leef. Ongelukkig gebeur die teenoorgestelde dikwels, dat gelowiges jaloers raak op die bandelose lewe van ongelowiges. Dit is egter n hol en niksseggende lewe, en as jy vasbyt en streef na n intieme geloofsverhouding met God, raak hierdie dinge naderhand vir jou waardeloos. Vermy ongelowiges se slegte invloed, en bid die Heilge Gees om jou die wil te gee om n geloofsvoorbeeld uit te leef wat ongelowiges soos n magneet na God sal trek.

Gebed:

Heilige Gees, help my asseblief om sodanig te leef dat ongelowiges jaloers sal word, en U soek.