Hou Vas aan God se Beloftes

 
     
 

Lees: Romeine 4:16-25

Jesus is eenmaal in gesprek met n klompie Jode - almal volgelinge van Hom. Jesus se woorde aan hulle was dat as hulle aan Hom getrou sou bly en waarlik Sy dissipels sou wees, dan sou Hy hulle vry maak. Hierdie een kon hulle nie verstaan nie - vry van wat? Hulle is immers Jode - nasate van die grote Abraham, en hulle was nog nooit iemand se slawe nie! Hoe kon Jesus hulle dan wil vrymaak van iets wat hulle nie bind nie? Jesus verduidelik toe vir hulle dat as jy sonde doen, dan word jy n slaaf van daardie sonde. Dit sluit jou uit die huisgesin van God uit, want dan is jy nie meer vry nie. Alleen Hy, Jesus, kan hulle verlos van daardie slawekettings. Hierdie verhaal is opgeteken in Joh. 8:31-40.

Ons het al uit die vorige hoofstukke gesien hoe verskriklik belangrik dit was vir die Jode om te kan s dat hulle afstammelinge is van Abraham. Dit is immers slegs die afstammelinge van Abraham wat kwalifiseer vir God se beloftes. Ironies genoeg is dat die Moslems hulle self ook beroem op die feit dat hulle Abraham se nageslag is. n Mens sou verwag dat Paulus sou s dat daardie beloftes aan Abraham nou nie meer geldig is nie. Die teendeel is egter waar, maar Paulus gee hier n kinkel in die kabel as hy s dat nie alleen die Jode afstammelinge van Abraham is nie, maar almal wat soos hy glo - alle gelowiges is sy kinders.

Ou Abraham was ook maar mens, en hy het ook lelik gestruikel in sy lewe. Een ding staan egter soos n paal bo water, en dit is sy geloof. Ons kan van Abraham gaan leer watter geweldige krag geloof in jou lewe kan h. As Paulus in Rom. 1:16 die evangelie as n krag van God beskryf, wil hy hier nou vir ons wys uit die lewe van Abraham wat hierdie krag prakties beteken.

Baie gelowiges gaan van die standpunt uit dat die feit dat jy uit genade deur God gered is, vir jou die reg gee om nou maar net terug te sit en n lamsakkige ontvanger te wees vir wie alles in die lewe op n skinkbord aangedra word. As jy vanoggend daardie lewe lei, dan weet jy nie wat jy alles mis nie! Geloof in Jesus Christus gee jou toegang tot n ongelooflike krag. As jy eers daaruit begin tap, dan maak dit offervaardigheid en uithouvermo in jou wakker om daardie dinge wat God vir jou wil gee in besit te neem en dit te gebruik. God gee dit vir jou!

Soms kyk n mens teen geweldige groot struikelblokke vas, en dan wil jy die handdoek ingooi. Ou Abraham het hom nie laat afsit deur sulke totaal onmenslike struikelblokke nie (alhoewel hy n keer of wat moedeloos was!). God het hom n groot nageslag beloof, en toe hy al n honderd jaar oud was, en sy vrou ook al stokoud, het hy steeds bly glo dat daar vir hom n nageslag sou wees, ten spyte van Sara se onvrugbaarheid en sy ho ouderdom.

Van die ongelooflike krag en insig en inspirasie wat God tot my beskikking stel, kan ek elke dag getuig (en juig!), want daar is net eenvoudig nie n einde aan daardie heerlike soet fontein nie. As n mens bereid is om op Hom te vertrou en jouself in Sy dierbare, sterk hande oor te gee, sal Hy wonderwerke deur jou verrig.

Maar almal is nie geroep as evangeliebedienaars nie. Gaan dink mooi wat jou roeping is - en dalk is dit n baie alledaagse ding soos huweliksmaat, ouer, kind, landsburger - ook hir gee God Sy beloftes.

Hoe weet ek wat my roeping is? Bybelstudie, gebed en selfs leiding deur medegelowiges kan vir jou s wat God vir jou in gedagte het. As jy dan seker is wat God se roeping vir jou is, dan moet jy absoluut alles in die stryd werp om soos Abraham daardie beloftes van God in besit te neem. En onthou: jy hoef nie op jou eie krag te steun nie - vertrou op God om jou die krag daarvoor te gee!

En moenie jou laat stuit deur skynbaar onoorkombare struikelblokke nie. Onthou: God kan selfs dooies lewendig maak en dinge wat nie bestaan nie tot stand bring. Deur die eeue is daar talle verhale van gelowiges wat ongelooflike dinge vermag het, bloot omdat hulle God op sy Woord geneem het en bly glo het dat Hy sy beloftes gestand sou doen. Kyk watter deure God vandag vir jou gaan oopmaak, en wanneer dit gebeur - moenie net daar staan nie - doen wat jou hand vind om te doen,en jy sal verbaas wees oor wat God in die geloof vir jou moontlik maak.

Gebed:

Dankie vir die heerlike beloftes wat U my gegee het, Here. Gee my asseblief die krag en wysheid om aan te hou doen wat U van my vra.